Svaz žen pořádá každoroční velmi oblíbený a hojně navštěvovaný Maškarní bál.

karneval na sále v hospodě U Šišků v roce 2019