Sportovní klub byl založen již v roce 1930!

Ve dvacátých letech 20. století byl Droždín malou hanáckou vesnicí pod Svatým Kopečkem, jejíž obyvatelé byli drobní zemědělci, dělníci v sousedních cihelnách v Bystrovanech a Samotiškách a velká většina dojížděla za zaměstnáním do Olomouce a Mariánského Údolí.

hřiště na „Úlehlách“ na začátku 30. let

V té době, Česká házená, kterou po první světové válce v Čechách a na Moravě hrávali téměř ve všech místech, měla své vyznavače také na Hané. První pokus o provozování této tak oblíbené hry udělali v Droždíně členové Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) již v roce 1928.
S velkou obětavostí vybudovali hřiště na házenou v prostoru tzv. „Úlehel“, kde se po několika rekonstrukcích hraje házená dodnes. Úprava nebyla nijak snadná. Šikmý svah museli zkopat krumpáči, motykami a lopatami, přičemž přemístili mnoho kubíků zeminy. Jedinou mechanizací byly dva železné vozíky a kolejničky, vypůjčené z cihelny v Bystrovanech.

První utkání bylo sehráno proti tehdy již velmi dobré DTJ Štěpánov. Ještě celou noc před zápasem se na hřišti pracovalo, aby se utkání mohlo uskutečnit. Hosté vysoko vyhráli, ale výsledek a sestava prvního mužstva se bohužel nedochovala.

nyní parkoviště pod hospodou

Hrálo se jak tehdy bylo zvykem v Sokole, DTJ i jinde jen v přátelských utkáních, neorganizovaně, čas od času. Proto v roce 1930 založili sportovní klub SK Droždín, jehož prvním předsedou se stal František Andr bydlící v domě tzv. „Cimburku“, hned se přihlásili do Hanácké župy (HŽH) a již v roce 1931 hráli v župním mistrovství za účasti dvou družstev Sokola Prostějov I. a II., Sokola Velká Bystřice I. a II. a SK Holice. Přirozeně, že úroveň nebyla nijak valná o čemž svědčí, že v roce 1932 v župním mistrovství mezi 5ti družstvy SK Droždín skončil na posledním místě.

Bylo to také proto, že v této době doznívala u nás krize České házené, zaviněná rozdrobeností házenkářských klubů a jednot a hlavně také vlivem hospodářské krize spojené s nezaměstnaností. Když však v roce 1933 došlo k dohodě mezi Svazem házené a Českou obcí sokolskou, začal nový rozvoj této české hry. S ním nastal i vzrůst kvality házené v Droždíně.

Po okupaci Čech a Moravy v roce 1939 nastalo pro národ těžké období. Házená, která se stala národní hrou se však šířila dál. Počet oddílů se velmi rozrostl a dosáhl většího počtu než byl před odtržením pohraničních území. Vroce 1940 v Droždíně založili na památku tragicky zesnulého dlouholetého brankaře Vítězslava Šišky „Memoriál“. V roce 1941 byla činnost Hanácké župy házené dvakrát přerušena – na jaře po rozpuštění TJ Sokol a na podzim po atentátu na Heydricha.
Po roce 1945 se hrála v Droždíně házená dále až do roku 1949. Když však bylo provedeno v roce 1949 sjednocení tělesné výchovy a sportu do Sokola, v Droždíně se SK Droždín neměl s kým sjednotit a přestal existovat. Trvalo to nějakou dobu a v tělovýchově nastala stagnace. V roce 1950 byla v Droždíně založena TJ Sokol Droždín, která však s házenou hned nezačala.
Teprve v roce 1957 začal s házenou v Droždíně znovu bývalý hráč a pozdější známý rozhodčí mezinárodní házené pan Karel König. Začal s žáky a dorostenci, ale ne s českou házenou, nýbrž již s dnešní házenou mezinárodní. Soutěže začali hrát v roce 1958 a to nejen s dorosteci, ale i s muži.
Situace v Droždíně nebyla pro házenou nijak příznivá. Hřiště bylo zanedbané a na něm nebyla ani jedna lavička na sezení, šatna byla pobořená, nebylo peněz ani dobrovolných pracovníků. A v této situaci se na hřišti hrálo odvetné utkání o postup do oblastního přeboru I. třídy s Duklou Přáslavice. To se již kolem házené točil pamětník začátků házené v Droždíně pan František Foukal. Uvedené utkání navštívil tehdejší předseda Okresního a později Krajského svazu házené pan Václa Svačina. Dlouho hovořil s panem Foukalem o neutěšené situaci, slovo dalo slovo, až ho přesvědčil, že takový stav je pro Droždín ostudou. Vymohl od OV ČSTV v Olomouci dotaci na úpravu šaten a Franta Foukal se s několika spolupracovníky pustili do práce.

70. léta

V roce 1975 jsme oslavili 45 let trvání házené. Při této příležitosti byla uspořádána slavnostní schůze, na které byli zástupci Občanského výboru, všech složek Národní fronty, okresního výboru ČSTV, Okresního svazu házené atd. Zástupcům oddílu házené byl předán titul „Vzorný oddíl házené III. stupně“. Však se také při jeho obhajobě měli droždínští házenkáři čím pochlubit. Získali nové členy, zavedli miniházenou, muži v KP obsadili 3. místo. Bylo vybudováno krásné asfaltové hřiště a v úpravách se stále pokračovalo.

K 50. výročí založení házené byly v roce 1980 dostavěny na hřišti šatny. V roce 1981 došlo na výroční schůzi ke změnám ve výboru Sokola. Předsedou byl zvolen pan Adolf Šmíd, na místo dlouholetého organizačního pracovníka pana Františka Foukala byl zvolen pan Josef Čuřík. Nový výbor za pomoci členů

Sokola pokračoval v budování sportovního areálu. V roce 1981 bylo společně s ČSZ, ČSPO a Svazarmu provedeno oplocení areálu. V roce 1982 byla vybudována kanalizace a nová střecha nad šatnami a v následujícím roce proběhla výměna pletiva za šatnami a zbudování nové přípojky elektrické energie do šaten. V roce 1984 se začalo budovat hřiště s odvodněním na tenis a odbíjenou. Rok 1985 zaznamenal položení nové asfaltové vrstvy na pro házenou a tenis.

V roce 1986 byl při volbách do funkce předsedy zvolen dlouholetý hráč Jiří Kasal. I pod jeho vedením se pokračovalo s úpravami areálu. V tomto roce se provedlo zbývající oplocení, nátěr hřiště, úprava sítí za brankami, obložení šaten a společně s hasiči a zahrádkáři se započalo s výstavbou pódia pro hudebníky. Pódium bylo následující rok dokončeno. Rok 1987 přinesl další úpravy v šatnách. Bylo položeno PVC, klubovna byla vybavena novým nábytkem a zbudovány pevné stolky a lávky mezi šatnou a hřištěm byla provedena údržba osvětlení hřiště. V roce 1988 se stal správcem areálu Vlastimil Kubáček. V tomto roce se také událo nejvíce akcí. Bylo vybudováno škvárové hřiště na kopanou, vysázeno 150 lesních stromků v areálu, obezděny střídačky a skříňka pro rozhlas, upravena výčepní místnost, zabudován nový elektrorozvaděč, šatny vybaveny akumulačními kamny. Také byl zakoupen nový autobus, který byl v následujícím roce upraven.

Na úseku společenském se začalo v roce 1988 s pořádáním pravidelných diskoték na hřišti pro mládež. Byla také navázána družba s družstvem v Radebergu v NDR. Pravidelně jsme se zúčastňovali přátelských setkání jak v NDR, tak i u nás v Droždíně. Byly pořádány zájezdy pro jednotlivá družstva.

V roce 1990 jsme oslavili 60. výročí založení házené v Droždíně. Na slavnostní schůzi k tomuto výročí došlo k odsouhlasení změny názvu oddílu a navrácení k názvu SK Droždín. Zajištěním finančních prostředků a dotací k nakoupení materiálu byla zahájena nástavba šaten. Dále byla postavena pokladna, vstup do areálu a oplocen celý objekt.