sbor dobrovolných hasičů v Droždíně

SDH Droždín bylo založeno v listopadu 1892. První valná hromada se konala 12. března 1893. Podle protokolu ji zahájil pan Jindřich Krigsfeld, který přítomným vysvětlil, jak důležitá je Jednota hasičská v každé vesnici. Přítomno bylo 33 členů, z toho 25 činných a 8 přispívajících. Po přečtení stanov a služebního řádu bylo přikročeno k volbám. Aby členové dobrovolné jednoty hasičské mohli plnit svůj úkol, zakoupila obec Droždín 21. 3. 1893 od fy Smékal Čechy pod Kosířem čtyřkolovou ruční stříkačku za 650 zl. To už byla na tehdejší dobu mocná zbraň proti ničivému ohni. Ostatní hasící nářadí bylo kupováno z peněz spolkových.

SDH patří mezi 8 sborů, které náleží k městu Olomouci.
V roce 2013 měl sbor 67 členů. Z toho 21 žen a 28 mužů a 18 dětí.
Čas, který každý věnuje sboru, by se dal vyváženě rozdělit mezi kulturní a sportovní akce a činnost zásahové jednotky.

 • Mezi každoroční kulturní činnost sboru patří:
 • výroční valná hromada
 • tradiční hasičský ples
 • vodění medvěda
 • oslava MDŽ
 • spoluúčast na Dni dětí
 • pomoc při vánočním i letním jarmarku ve škole
 • dětský tábor s hasiči
 • Srpnová noc – zábava
 • hasičský zájezd
 • sběr železného šrotu
 • vánoční posezení s cukrovím a dárky

Sportovních akcí se účastní především ženy za podpory některých členů sboru. Ženy a muži se společně sejdou na okrskové soutěži konané převážně ve Chválkovicích. Na ostatní soutěže jezdí ženy samy v doprovodu našich kamarádů hasičů z Chválkovic. Soutěžíme pro radost, dobré výkony nás samozřejmě potěší také.
Muži se účastní různých školení a cvičení s HZS. Od roku 1995 byla v našem sboru zřízena městem Olomouc zásahová jednotka, která náleží pod Odbor ochrany obyvatelstva MmO. Díky této spolupráci má náš sbor k dispozici plovoucí čerpadlo, motorové a elektrické kalové čerpadlo, elektrocentrálu, motorovou pilu, zásahové obleky, suché neopreny, neopreny Agama, záchranné vesty, pramici Sázava, motorový člun Wiking, motorová stříkačka Tohatsu. Po povodních v roce 2006 bylo do vybavení každé jednotky města investováno půl milionu korun. Jednotka našeho sboru se orientuje na vodní záchranářství. Jako sbor jsme dobrá parta!