V sobotu 1. dubna 2023 pořádá sbor dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. Občané mohou šrot postavit před své domy. Pokud bude někdo potřebovat pomoct s vynesením těžších předmětů, ať nechá před domem červený praporek nebo zavolá na číslo 721 458 427 – pan Jindřich Culek (SDH). Peníze utržené za sběr budou použity k pořádání akcí pro veřejnost.

Kategorie: SDH