Komise místní části se rozhodla zrušit místo na ukládání odpadu v ulici Jesenická, které je určeno pro občany z blízké chatové oblasti. Klec určená k odkládání odpadu bude přesunuta na horní stanoviště směrem na Sv. Kopeček do chatové oblasti. Vzhledem ke stále se opakující situaci s ukládáním nevhodného odpadu, vytváření černé skládky a nerespektování pravidel bude dán požadavek na zrušení. Občané nejen z blízké chatové oblasti, ulice Jesenická, mají možnost požádat o popelnici jako ostatní obyvatelé. Bohužel si z tohoto místa dělají někteří občané sběrový dvůr. Děkujeme za pochopení.

Kategorie: KMČ