Požadavek na zpracování studie byl vyvolán aktuální potřebou základní školy řešit objekt chybějící tělocvičny.

KMČ dále potvrdila potřebu kultivovat celý prostor návsi, řešit místo pro setkávání občanů a využití
navazujících nemovitostí ve vlastnictví města Olomouce (zámeček, škola) v horizontu následujících 20 až
30 let (tj. objektů ZŠ a MŠ). Na projednání zadání s KMČ a místními občany bylo dále
potvrzeno, že pro městskou část Droždín je důležité řešit místo pro setkávání občanů (formální i neformální, venkovní i vnitřní), rozvoj občanského vybavení (zejména ZŠ a MŠ), volnočasové hřiště přístupné dětem a mládeži v odpoledních hodinách, celkové zklidnění dopravy a kryté sportoviště pro míčové hry pro obyvatele Droždína (zejména pro zájmové volnočasové spolky).
Na celou studii se můžete podívat na následujícím odkazu

Kategorie: KMČ