je možné platit na detašovaném pracovišti v Droždíně
KAŽDOU STŘEDU A PÁTEK!!!
středa|9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:30
Pátek|9:00 – 12:00

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek činí 804 Kč na kalendářní rok 2021, poplatníci, kteří v tomto roce nedovrší 16 let zaplatí 402 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni
• ti, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let
• narození v roce 2021

POPLATEK ZA PSA
Místní poplatek ze psů v Olomouci pro rok 2021 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů). 
Obyvatelé rodinných domů a senioři starší 65 let platí pouze 200 Kč.
Pokud důchodce žije osaměle, platí 150 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je sazba zvýšená o 50 %.
Úleva na poplatku ve výši 50 % je poskytována držitelům kastrovaných fen.

Kategorie: KMČ