V sobotu 27. března 2021 proběhla úspěšná akce „Ukliďme za humny, ukliďme Droždín“ v rámci které se podařilo posbírat odhadem až 5 tun! různých odpadků, jež hyzdily Droždín a jeho okolí. Potěšila nás skutečnost, že úklidu se zúčastnilo odhadem na 70 spoluobčanů, kterým není lhostejný stav veřejných prostranství. Je to takové malé pohlazení po duši, že v této dlouhodobé činnosti nejsme osamoceni. Pomohlo také 30 členů Spolku orientačního běhu Olomouc, kteří posbírali odpad v lesích v okolí Droždína, Svatého Kopečka a Radíkova.

u potoka Adamovka nad Droždínem

Chtěl bych jménem Komise místní části poděkovat všem, kteří přiložili ruce k dílu a neváhali použít i vlastní auta při odvozu cizího nepořádku. Zvláště pak bych chtěl vyzvednout výsledek práce spoluobčanů, kteří s panem Trunečkou za pomocí křovinořezů, pil a štěpkovače zvelebili velmi zanedbané prostranství kolem rybníka „Gregorák“. Je to krásný příklad toho, že nejspolehlivější způsob řešení většiny problémů, je osobní iniciativa.

úklid okolí rybníka „Gregorák“
úklid okolí rybníka „Gregorák“

Při úklidových akcích vždy přemýšlím, proč se jich nezúčastní více lidí? Je to proto že je mnoho z nás přesvědčeno, že uklízet po někom je nevýchovné? Že si ti nepořádníci pouze zvyknou na to, že když někde něco pohodí, tak to někdo po nich uklidí? Nejspíš je to pravda… Na první pohled to ale není dobré řešení… Ale pojďme se na problém podívat i z druhé strany. Notorického bordeláře nepřevychováme, respektive nepůjde to tak snadno a rychle. Nemůžeme očekávat, že by takového nepořádníka začalo hlodat svědomí a že po sobě odpadky uklidí. Skleněná láhev nebo hliníkový obal od piva se v přírodě rozkládá stovky až tisíce let! Je pro nás lepší takovou sklenici či střep vzít a odnést, nebo se při každé návštěvě daného místa budeme spravedlivě rozčilovat, jak někdo může takový odpadek odhodit? Já doporučuji nalezené odpadky, například v lese, co nejdříve odnést. Je to sice trochu nekomfortní, ale na druhou stranu Vás zahřeje pocit, že přispíváte k tomu, abychom měli všichni radost z procházky po okolí. Bohužel je relativně dost lidí, kteří když vidí pohozený odpadek, tak si řeknou, že další takový stav daného místa přece nijak nezhorší. Chci tím říci, že když někde vznikne černá skládka, tak je veliké nebezpečí, že množství odpadu bude na tomto místě narůstat geometrickou řadou. Prostě odpadky v přírodě silně přitahují další.

křoví u cesty vedoucí k chatové oblasti, kde bylo vysbíráno na 7 pytlů lahví a plechovek

Pro příklad však nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat kolem chatové oblasti nad Droždínem. Zahrádky jsou jako ze škatulky, ale když se podíváte za plot, do lesa, tak naleznete mnoho, zejména biologicky rozložitelného odpadu. Každý pozemek, i neoplocený přece někomu patří. Jak by se Vám líbilo, kdyby si váš soused zajišťoval úklid svého pozemku tím, že by posekanou trávu vysypal přes plot k Vám? Jsem optimista. Věřím, že nás, kterým záleží na stavu veřejných prostranství, bude neustále přibývat. Většina rodičů k tomu již dávno vede své děti, a to se přece musí časem projevit. Pevně věřím, že i „hašlerkový maniak“, po kterém uklízíme jednotlivé papírky od bonbónů v lese mezi Droždínem a Svatým Kopečkem, časem svůj zlozvyk přehodnotí a místo na zem jej vloží do kapsy.
Za KMČ Roman Šimek

několikaletá černá skládka vysbíraná u polní cesty vedoucí k Lošovu „k Tosácké chatě“
Kategorie: KMČ

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *