PROGRAM
9.00 hod.
Sraz účastníků a řazení do velikonočního průvodu
9.15–10.00 hod. Slavnostní průvod do baziliky na Svatém Kopečku
10.00–11.20 hod. Mše svatá za droždínské spoluobčany v bazilice
11.20–12.00 hod. Slavnostní průvod ze mše svaté zpět do Droždína
od 12.00 hod. Setkání spoluobčanů v areálu MŠ u zámečku s doprovodným programem (o)chutnej Droždín
15.00 hod. Slavnostní pobožnost u kapličky Svaté Anny na „staré cestě“ nad Droždínem
20.00 hod. Hodová zábava na sále hospody U Šišků

Kategorie: KMČ