Matice svatokopecká a Římskokatolická farnost na Svatém Kopečku nabízí s podporou KMČ Svatý Kopeček, Droždín, Lošov a Radíkov možnost „adopce“ stromů u Baziliky Navštívení Panny Marie. Letos na jaře bude vysazeno 8 dubů zimních a 5 líp srdčitých v bezprostřední blízkosti svatokopeckého poutního areálu.

Zájemci z řad fyzických osob, spolků i firem, kteří se chtějí stát „adoptivními rodiči“ nových stromů mají možnost po podpisu darovací smlouvy a zaslání příspěvku ve výší 5.000 Kč označit „svůj“ strom cedulkou a předat tak symbolický dárek poutníkům a návštěvníkům, kteří navštíví toto úchvatné místo nejen dnes, ale i v příštích desetiletích.

Svůj zájem o adopci můžete sdělit na email info@maticesvatokopecka.cz nebo telefon 606 732 726.

Kategorie: KMČ