Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín


Termíny jednání

Areál MŠ Droždín, vždy v 18.00 hodin

4. ledna | 2. února (úterý) | 7. března | 4. dubna | 2. května | 6. června | 11. července | 1. srpna | 5. září | 3. října | 7. listopadu | 28. listopadu (z důvodu příprav na rozsvěcování Vánočního stromu a Mikuláše je schůze před tímto datem)

Jednání budou probíhat pravidelně v pondělí v 18:00 hodin v areálu mateřské školky Droždíně v ulici Gagarinova. V měsíci červenci z důvodu státních svátků 5. a 6. 7. 2016 bylo jednání o týden posunuto. Nově přibylo jednání v měsíci srpnu 2016 z důvodu řešení sezónních prací a akutních problémů, které mohou v letních měsících nastat. V měsíci listopadu 2016 jsou dvě schůze z důvodu příprav na rozsvěcování stromu a možnosti vyřešení bezodkladných případů ještě do konce kalendářního roku 2016.
Složení komise

Předseda: Ing. Bc. Rostislav Hainc, KDU-ČSL

E. Junkové 14, tel.: 723 644 458, rostislav.hainc@gmail.com

Šimon Pelikán, KDU-ČSL

Václav Stejskal, TOP 09

Jindřich Culek, TOP 09

Ing. Marta Filipcová, KMČ

Vladimír Prášil, ANO 2011

Mgr. Gabriela Lochmannová, Občané pro Olomouc

Ing. arch. Petr Daněk, Pro Olomouc


Zápisy z jednání

Zápisy 2007 - 2016 ke stažení


Informace pro občany

Pravidelný svoz komunálního odpadu je v pátek, každých 14 dní (sudý týden)

Pravidelný svoz bio odpadu je v pátek, každých 14 dní (lichý týden z pravidla od druhé půlky března 2016)

Sběrová sobota TSMO a.s, ( v letošním roce 2016 zatím nemáme informace o přesném datu konání sběrové soboty)

V jiné dny je možnost využití sběrového dvora v městské části Hodolany.

Omezení svozu biodpadu v zimním období (prosinec 2015 – březen 2016). Dle sdělení MMOl-ŽP

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240 - litrových nádob ve městě Olomouci bude ukončen s dnem 18. 12. 2015., dále v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně.

V Droždíně bude následovat svoz v pátek dne 22. 1. 2016, 19. 2. 2016, 18. 3. 2016 - a dále již 14-ti denní režim svozu.

K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března 2016.

Informace DPMO a.s. pro semiory od 70 let věku od 1.3. 2015

S ohledem na zajištění zimní údržby a plužení místních komunikaci omezte parkování na veřejných místech především na zúžených místních komunikacích. Vozidla zimní údržby nemohou v takém případě projet a hrozí poškození stojících vozidel a údržbu ve vaší ulici neprovedou. Prosíme občany, aby neparkovali na místech která pro to nejsou určena (zvláště chodníky a trávníky) děkujeme.

Nově od roku 2015 se třídí kovové obaly, které lze uložit do šedého kontejneru na Gagarinově ulici.

Žádáme občany z chatových oblastí, aby neukládaly přes zimní období odpad na stanoviště v chatových lokalitách. Svoz do dubna 2016 neprobíhá - zakládáte černou skládku s možností postihu dle vyhlášky města.


Aktuální informace

- pravidelný svoz komunálního odpadu je v pátek, každých 14 dní (sudý týden)

- pravidelný svoz bio odpadu je v pátek, každých 14 dní (od 13. března 2015)

- Sběrová sobota TSMO a.s, (jediná v roce 2015) proběhne v Droždíně v sobotu 10. října 2015 v době od 8:00 do 13:00 hodin. Kontejnery budou přistaveny na ulici Gagarinova vedle hasičské zbrojnice. V jiné dny je možnost využití sběrového dvora v městské části Hodolany


Služby občanům

Úřední doba Detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce v Droždíně. Ulice Gagarinova, areál mateřské školky je každou středu v době od 10:00 - 17:00 hodin. V případě potřeby můžete sdělit vaše názory a připomínky pro komisi městské části č. 2 Olomouc - Droždín, případně můžete získat informace, která Vám sdělí pracovnice MmOl. Do konce března zde můžete uhradit poplatek za psa a do konce května můžete uhradit poplatek popelnice.

Každou středu v době od 15:00 - 18:00 hodin je v provozu pobočka městské knihovny v Droždíně v areálu mateřské školky.

Každou středu v době od 10:00 - 17:00 hodin je v provozu internetové pracoviště na Detašovaném pracovišti Magistrátu města Olomouce - Droždíně, ulice Gagarinova, areál mateřské školky.


Kontakt

V případě potřeby volejte nebo pište.

Telefon: +420 723 644 458

E:mail: drozdin.eu@gmail.com