Vážení spoluobčané, přijměte srdečné pozvání na Droždínské hody a do slavnostního velikonočního průvodu, který je součástí droždínských hodů. Začátek slavnostního průvodu se uskuteční v neděli 17. dubna 2022 v 9:00 hodin u kříže u školy. Následovat bude průvod do baziliky na Svatý Kopeček na mši svatou za droždínské spoluobčany v 10:00 hodin. Po skončení mše a po průvodu ze Svatého Kopečka bude následovat společné setkání spoluobčanů v areálu mateřské školky, kde bude připraven doprovodný program s minifestivalem dobrého jídla Chutnej Droždín. V 15. hodin se uskuteční slavnostní pobožnost u kapličky Svaté Anny na staré cestě nad Droždínem. Od 20 hodin se bude konat hodová zábava v Hostinci U Šišků. 

Komise městské části děkuje všem spoluobčanům, kteří se v letošním roce zapojili do akce ukliďme za humny, ukliďme Česko a také děkujeme všem, kteří se zapojili do materiální sbírky, která proběhla v Droždíně pro pomoc lidem na Ukrajině. 

Upozorňujeme občany, že ve dnech 11 . – 13. dubna 2022 proběhne v Droždíně strojní čištění ulic. Žádáme občany, aby v době čištění nebránili vozidly úklid vozovky. Děkujeme. 

Dále upozorňujeme občany na nebezpečí vzniku požárů z důvodu stále přetrvávajícího sucha. Nedoporučuje se rozdělávat oheň na otevřených prostranství, loukách, v blízkosti lesa a dalších místech, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru. 

Velikonoční klapání – sraz klapačů bude na zelený čtvrtek 14. 4. 2022 v 17:30 hodin u rybníka na ulici Gagarinova. Další informace na místě a ve vývěsce.