Zamyšlení nad parkováním v Droždíně

V souvislosti s probíhající diskusí o parkovací politice v městě Olomouci jsme se zamysleli nad současnou situací s parkováním aut v obci Droždín. A považujeme za nutné poukázat na některé nešvary, které se nám v Droždíně rozmáhají .Za nejzávažnější nešvar považujeme parkování v místech, kde odstavená auta brání průjezdu aut Číst více…

sběrová sobota 2019

V sobotu 12. října proběhne v Droždíně v ulici Gagarinova (pod hasičskou zbrojnicí) sběrová sobota od 8 do 13 hodin. Občané mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci. Kromě kusového Číst více…

zatrubnění Adamovky

Upozorňujeme občany, že v ulici Jesenická právě probíhá oprava havarijního stavu, zatrubnění Adamovky. Prosíme občany dotčených ulic za trpělivost. Rekonstrukce bude probíhat do 15. 8. 2019

schůze KMČ

V pondělí 5. srpna si Vás komise městské části Droždín dovoluje pozvat na své zasedání, které se mimořádně uskuteční v Hospodě na hřišti od 17 hodin.