POPLATKY za komunální odpad a psy

je možné platit na detašovaném pracovišti v DroždíněKAŽDOU STŘEDU A PÁTEK!!!středa|9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:30Pátek|9:00 – 12:00 KOMUNÁLNÍ ODPADPoplatek činí 804 Kč na kalendářní rok 2021, poplatníci, kteří v tomto roce nedovrší 16 let zaplatí 402 Kč.Od poplatku jsou osvobozeni• ti, kteří v příslušném roce dovrší 80 a Číst více…

Zamyšlení nad parkováním v Droždíně

V souvislosti s probíhající diskusí o parkovací politice v městě Olomouci jsme se zamysleli nad současnou situací s parkováním aut v obci Droždín. A považujeme za nutné poukázat na některé nešvary, které se nám v Droždíně rozmáhají .Za nejzávažnější nešvar považujeme parkování v místech, kde odstavená auta brání průjezdu aut Číst více…

sběrová sobota 2019

V sobotu 12. října proběhne v Droždíně v ulici Gagarinova (pod hasičskou zbrojnicí) sběrová sobota od 8 do 13 hodin. Občané mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci. Kromě kusového Číst více…

zatrubnění Adamovky

Upozorňujeme občany, že v ulici Jesenická právě probíhá oprava havarijního stavu, zatrubnění Adamovky. Prosíme občany dotčených ulic za trpělivost. Rekonstrukce bude probíhat do 15. 8. 2019

schůze KMČ

V pondělí 5. srpna si Vás komise městské části Droždín dovoluje pozvat na své zasedání, které se mimořádně uskuteční v Hospodě na hřišti od 17 hodin.