Červnové jednání KMČ

proběhne již ve veřejné prezenční formě v pondělí 14. 6. 2021 od 16:30 hodin. S ohledem na velikost prostor KMČ a klubu seniorů bude jednání probíhat ve formě, jaká byla na podzim loňského roku – hosté budou vcházet na jednání KMČ jednotlivě, a tak, aby byly projednány všechny požadavky a Číst více…

Nefunkční systémy

Kybernetický útok na datovou síť olomouckého magistrátu nadále ochromuje možnosti i naší městské části. Bohužel stále nám nefunguje komisní e-mail kmc02@olomouc.eu, zápis z on-line jednání KMČ proto bude občanům, kteří mají požádáno o odběr zaslán ze soukromého e-mailu. Doručená pošta bude řešena okamžitě na nejbližším jednání KMČ, po obnově systémů na Číst více…

Poděkování za úklid

V sobotu 27. března 2021 proběhla úspěšná akce „Ukliďme za humny, ukliďme Droždín“ v rámci které se podařilo posbírat odhadem až 5 tun! různých odpadků, jež hyzdily Droždín a jeho okolí. Potěšila nás skutečnost, že úklidu se zúčastnilo odhadem na 70 spoluobčanů, kterým není lhostejný stav veřejných prostranství. Je to Číst více…

sběr železného šrotu

V sobotu 17. dubna 2021 pořádá sbor dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. Občané mohou šrot postavit před své domy. Pokud bude někdo potřebovat pomoct s vynesením těžších předmětů, ať nechá před domem červený praporek nebo zavolá na číslo 721 458 427 – pan Jindřich Culek (SDH). Peníze utržené za sběr Číst více…

bordel v droždíně

UKLIĎME ZA HUMNY

V sobotu 27. března 2021 budeme uklízet všechny černé skládky kolem Droždína. Sběrový kontejner pro odkládání sesbíraného odpadu bude v horní části ulice Jesenická, u sběrného místa pro chataře. Úklid se bude provádět ve všech částech katastrálního území. Dobrovolníci si mohou vyzvednout pytle, rukavice a zapůjčit kleště ve čtvrtek a v pátek 25. Číst více…

Zrušení místa k ukládání odpadu

Komise místní části se rozhodla zrušit místo na ukládání odpadu v ulici Jesenická, které je určeno pro občany z blízké chatové oblasti. Klec určená k odkládání odpadu bude přesunuta na horní stanoviště směrem na Sv. Kopeček do chatové oblasti. Vzhledem ke stále se opakující situaci s ukládáním nevhodného odpadu, vytváření Číst více…

Adoptujte strom na Kopečku

Matice svatokopecká a Římskokatolická farnost na Svatém Kopečku nabízí s podporou KMČ Svatý Kopeček, Droždín, Lošov a Radíkov možnost „adopce“ stromů u Baziliky Navštívení Panny Marie. Letos na jaře bude vysazeno 8 dubů zimních a 5 líp srdčitých v bezprostřední blízkosti svatokopeckého poutního areálu. Zájemci z řad fyzických osob, spolků Číst více…

Přijímáme platební karty!

Věděli jste, že u nás na detašovaném pracovišti MMOl přijímáme platební karty? Už to sice není žádná novinka, vše funguje již od loňského roku, ale všichni o tom ještě neví. Takže pokud nebudete mít při placení poplatků přesný obnos, můžete využít této bezkontaktní metody.

POPLATKY za komunální odpad a psy

je možné platit na detašovaném pracovišti v DroždíněKAŽDOU STŘEDU A PÁTEK!!!středa|9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:30Pátek|9:00 – 12:00 KOMUNÁLNÍ ODPADPoplatek činí 804 Kč na kalendářní rok 2021, poplatníci, kteří v tomto roce nedovrší 16 let zaplatí 402 Kč.Od poplatku jsou osvobozeni• ti, kteří v příslušném roce dovrší 80 a Číst více…