Studie Droždínské návsi

Požadavek na zpracování studie byl vyvolán aktuální potřebou základní školy řešit objekt chybějící tělocvičny. KMČ dále potvrdila potřebu kultivovat celý prostor návsi, řešit místo pro setkávání občanů a využitínavazujících nemovitostí ve vlastnictví města Olomouce (zámeček, škola) v horizontu následujících 20 Číst více…

Důrazné varování před zloději

Důrazně varujeme všechny spoluobčany před nezvanými návštěvníky, kteří si v uplynulých měsících oblíbili zejména naši městskou část. Lehkovážné chování majitelů bytů přispívá k tomu, že 90 procent kriminálníků považuje bytové krádeže za velice snadné.  Vyplývá to z průzkumu pojišťovny MORE THAN, sesterské Číst více…

Ukliďme za humny

Ukliďme za humny, ukliďme Droždín Sraz dobrovolníků v sobotu 18. 9. 2021 od 8 hodin, na ulici Gagarinova před hasičskou zbrojnicí.Všem, kteří se zapojí předem velmi děkujeme!

Odečet vodoměrů

Upozorňujeme občany, že ve dnech 8.–16. 7. 2021 bude v naší obci prováděn odečet stavu vodoměrů. V případě, že v uvedenou dobu nebudete k zastižení, umístěte prosím stav vodoměru na dobře viditelné místo na domě pro pracovníka MVO.

Červencové jednání KMČ

Příští jednání komise místní části proběhne v pondělí 12. července 2021 od 16:30 hodin. Již se stalo tradicí, že v prázdninovém čase se scházíme v jedné z místních hopod. Tentokráte v restauraci U Skálů na ulici Vítězství v Droždíně.