Studie Droždínské návsi

Požadavek na zpracování studie byl vyvolán aktuální potřebou základní školy řešit objekt chybějící tělocvičny. KMČ dále potvrdila potřebu kultivovat celý prostor návsi, řešit místo pro setkávání občanů a využitínavazujících nemovitostí ve vlastnictví města Olomouce (zámeček, škola) v horizontu následujících 20 až30 let (tj. objektů ZŠ a MŠ). Na projednání zadání Číst více…

Důrazné varování před zloději

Důrazně varujeme všechny spoluobčany před nezvanými návštěvníky, kteří si v uplynulých měsících oblíbili zejména naši městskou část. Lehkovážné chování majitelů bytů přispívá k tomu, že 90 procent kriminálníků považuje bytové krádeže za velice snadné.  Vyplývá to z průzkumu pojišťovny MORE THAN, sesterské společnosti DIRECT Pojišťovny, který proběhl ve Velké Británii mezi polepšenými Číst více…

Ukliďme za humny

Ukliďme za humny, ukliďme Droždín Sraz dobrovolníků v sobotu 18. 9. 2021 od 8 hodin, na ulici Gagarinova před hasičskou zbrojnicí.Všem, kteří se zapojí předem velmi děkujeme!

Droždínský pohádkový lesíček

Drozd-in ve spolupráci s Hospodou na hřišti, pořádá v Droždíně v sobotu 4. září 2021 pohádkový lesíček­­start – 14 – 16 hodin od Hospody na hřištistartovné 60 KčObčerstvení zajištěno!Přijďte strávit příjemné odpoledne, setkat se s přáteli a dát si něco dobrého!

Hasičské rozloučení s prázdninami

Sbor našich dobrovolných hasičů Vás zve na HASIČSKÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI v sobotu 28. srpna 2021 od 15 hod. na hasičském plácku – ul. Elišky Junkové Program: soutěže vyrábění opékání špekáčků ukázka hasičské techniky Za splněné úkoly v soutěžích jsou připraveny buřty k opékání! Občerstvení zajištěno! Nezapomeňte si „tyčku“ na Číst více…

Odečet vodoměrů

Upozorňujeme občany, že ve dnech 8.–16. 7. 2021 bude v naší obci prováděn odečet stavu vodoměrů. V případě, že v uvedenou dobu nebudete k zastižení, umístěte prosím stav vodoměru na dobře viditelné místo na domě pro pracovníka MVO.

Červencové jednání KMČ

Příští jednání komise místní části proběhne v pondělí 12. července 2021 od 16:30 hodin. Již se stalo tradicí, že v prázdninovém čase se scházíme v jedné z místních hopod. Tentokráte v restauraci U Skálů na ulici Vítězství v Droždíně.

Červnové jednání KMČ

proběhne již ve veřejné prezenční formě v pondělí 14. 6. 2021 od 16:30 hodin. S ohledem na velikost prostor KMČ a klubu seniorů bude jednání probíhat ve formě, jaká byla na podzim loňského roku – hosté budou vcházet na jednání KMČ jednotlivě, a tak, aby byly projednány všechny požadavky a Číst více…