Září 2018


DROŽDÍN CUP

Z hlášení místního rozhlasu:

Jarní etapa Flory Olomouce 2018

Pálení čarodějnic

Duben 2018

FBC Droždín srdečně zve na:

Droždínské hody 2018 a svěcení kapličky

Jak se žije v Droždíně

Březen 2018


Leden 2018


Prosinec 2017Akce Září

Září 2017

Nové pískoviště

Duben 2017

Hody 2017Čištění rybníka

K čištění rybníka by mělo dojít koncem června 2016 z důvodu ochrany obojživelníků. Prosíme spoluobčany z okolí rybníka o trpělivost. Děkujeme


Jízdní řád

Velký Týnec, Vsisko, Olympia-Šternberk

Jízdní řád ke stažení


Jak se žije v Olomouci - Droždín


Klub senioru Droždín


Čištění rybníka

Červen 2016

K čištění rybníka by mělo dojít koncem června 2016 z důvodu ochrany obojživelníků. Prosíme spoluobčany z okolí rybníka o trpělivost. Děkujeme


Nové pískoviště

Červen 2016

Nové pískoviště pro děti v ulici U Cihelny u bytových domů


Čištění rybníka

Červen 2016

K čištění rybníka by mělo dojít koncem června 2016 z důvodu ochrany obojživelníků. Prosíme spoluobčany z okolí rybníka o trpělivost. Děkujeme


Kůrovcová kalamita

Květen 2016

Upozorňujeme občany na kůrovcovou kalamitu v okolí Droždína a prosíme občany, aby v případě, že budu mít zasažený smrk na svém pozemku kůrovcem, aby jej v co nejkratším termínu odstranili, aby nedocházelo k rozšiřování kůrovcce. Děkujeme


Opravy

Květen 2016

Opravy chodníků v plném proudu v ulici U Cihelny, Gagrinova, Horní Úlehla. V ulici U Prachárny byl opraven odtokový kanál, který byl nebezpečný pro kolemjdoucí.


Zóna 30km/h

Květen 2016

V ulici Elišky Junkové byla naisntalována ,,Zóna 30km/h"


Den koní

Květen 2016


Uklidíme Droždín

Březen 2016


Hody 2016

Březen 2016


Den dětí + den koní

Březen 2016


Světlo pro větší bezpečnější chůzi

Únor 2016

Začátkem února 2016 by mělo být nainstalováno nové světlo v areálu mateřské školky v zámečku. Zvláště pro potřeby klubu seniorů, detašovaného pracoviště magistrátu města Olomouce, knihovnu, komisi městské části a mateřskou školku. Světlo bude nainstalované směrem od brány, takže každý kdo vejde, uvidí na cestu. Ve zpětné straně je nové světlo od loňského prosince.


Tradiční sběr odpadků

Únor 2016

V letošním roce 2016 proběhne tradiční sběr odpadků 2. dubna 2016 od 17:00 hodin srazem u hasičské zbrojnice. Účastní se Komise městské části, florbalový klub FBC Droždín a sbor dobrovolných hasičů SDH Droždín, kteří již přislíbili účast. Ostatní organizace se zatím ke sběru odpadků v Droždíně, která jak jako spoluakce ,,Ukliďme Česko“. Všem, kteří se v loňském roce zapojili děkujeme a věříme, že v letošním roce se zúčastní ještě více dobrovolníků.


Přípravy na Droždínské hody 2016

Únor 2016

Dobrovolnická brigáda – proběhne v Droždíně 12. března 2016. Sraz je u rybníka v 9:00 hodin. Bude následovat úklid u křížů u školy a u nově zrestaurovaného kříže na ulici Pplk. Sochora a Elišky Junkové. Prosím všechny zájemce, kteří chtějí přijít nechť se dostaví v 9:00 hodin k rybníku k hasičské zbrojnici. Pracovní nářadí vítáno. Děkujeme


Jak to bude dále s divadelním představením?

Únor 2016

V letošním roce se neplánuje zahrnout divadelní představení do programu Droždínských hodů. Důvodem je loňské odřeknutí ze strany Slovanského Tyátru z důvodu nemoci. Stalo se to již po druhé a způsobilo to nejen nedůvěru občanů, ale také značný chaos. Někteří občané z Olomouce jeli na toto představení, které se nakonec neuskutečnilo. Náhradní termín nemohl být na podzim z důvodu rekonstrukce společenského sálu v u Šišků a tak se všem omlouváme za neodehrané divadelní představení. O tom jestli se vrátí divadelní představení alespoň jako občasná událost je otázkou následujících měsíců a okolností s tím spojených. Už problém je postavit pódium, které není k dispozici ze strany poskytovatele sálu vhodné pro divadelní představení. Možná se někdy dočkáme návratu divadelního souboru jako byl ,,Vlastimil“.


Schůze KMČ - veřejnost vítána

Únor 2016

Komise městské části Vás srdečně zve na schůze KMČ č. 2 Olomouc – Droždín, které se konají zpravidla každé první pondělí v měsíci od 18:00 hodin v areálu mateřské školky na ulici Gagarinova 17 a. Každá schůze je veřejná a můžete zde předložit vaše názory, připomínky, žádosti či si přijít vyslechnout projednávané záležitosti a podnětu občanů naší městské části Droždín.


Čí só hode naše hode!

Leden 2016

I v letošním roce se připravují tradiční Droždínské hody. Příprava je v plném proudu. Letos připadají na 27. března 2016 – neděli Velikonoční. Program bude opět bohatý. Před ranní mší opět projdou Droždínem družička s mládencem a doprovodem korouhevníků a hudební kapely. Následně zamíříme na mši svatou v 9:00 hodin. Po Slavnostní mši za droždínské spoluobčany bude probíhat společné setkání s doprovodným programem v zámečku v areálu mateřské školky. V 15:00 hodin letos nebude tradiční pobožnost u kapličky svaté Anny na Staré cestě nad Droždínem, ale do Droždína přijede pan biskup Mons. Josef Hrdlička, aby nám posvětil nově opravený kříž v ulici Pplk. Sochora a Elišky Junkové. Následně bude program pokračovat u dětského hřiště na hasičském plácku. Večer se pak můžete těšit na hodovou zábavu v sále u Šišků.


Chatová oblast – ukládání odpadu

Leden 2016

Kam s ním? Nerudovská otázka. Je to každoroční problém s tím, že někteří občané městské části Droždín nedbají pravidel a ukládají odpad mimo vyznačené dny na ukládací místa pro vyvezení odpadu a tyto odpady pak čekají na jaro, až budou opět technickými službami vyvezeny, protože v zimních měsících není odpad z chatových oblastí vyvážen. Při tom máme v dnešní době tolik možností kam odpad ukládat. Například využití sběrných dvorů, nebo své popelnice, popelnic na tříděný odpad a další způsoby. Žádáme proto občany, aby využily jiné způsoby uložení odpadu v zimních měsících a nehromadili odpad na místa, která k tomu nejsou v zimně určena. Děkujeme


Jaký byl advent v Droždíně

Leden 2016

I v letošním roce nechyběli v Droždíně tradice a společné setkání. Hned 4. prosince 2015 proběhlo již tradiční rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka. Na programu bylo nejen rozsvícení stromu, ale zavítal mezi nás i svatý Mikuláš a také jeho družina s čerty a anděli. Nechybělo dobré občerstvení a na zahřátí punč a pro děti teplý čaj. Po úvodním slovu předsedy KMČ Ing. Haince, se ujal slova pan náměstek RNDr. Šnevajs, který občany Droždína přivítal a popřál do nového roku, spolu s ním vystoupil také člen rady města Olomouce pan Ing. arch. Giacintov. Závěrečné duchovní slovo patřilo otci Bernardovi z naší farnosti na Svatém Koopečku. Účast byla velká a vše zpříjemňovaly hrající koledy nejen z reproduktorů, ale lidé měli možnost si společně zazpívat s komorním sborem Cassiopa z Olomouce. Důležité bylo, že se lidé spolu mohli sejít, pobavit a sdílet společné chvíle v adventním čase. Věříme, že příští rok 2. prosince 2016 bude účast ještě větší a třeba i se sněhovými vločkami.

Na začátku adventu se ještě podařilo zasadit pod školou nový ,,vánoční“ strom pro budoucí generaci. Jedličku vyzdobili žáci ze základní školy Droždín, kterým tímto také děkujeme do zapojení se při zdobení Droždína.

Následně 21. Prosince 2015 se uskutečnil tradiční vánoční jarmark pořádání základní školou Droždín. Nechybělo vystoupení dětí ze základní školy, vánoční koledy, cukroví, výstava a společně setkání rodičů, dětí, občanů Droždína a dalších, kteří rádi zavítali na tradiční vánoční jarmark.

Během adventu je mnoho zvyků a tradic, uvidíme jak moc se budou tradice vracet a třeba se v dalších letech dočkáme nějakého nového obyčeje, který ožije a bude součástí adventu v Droždíně.


Bruslení na rybníku

Leden 2016

V letošním roce, pokud bude sníh a mráz nebo alespoň mráz, tak by se opět mohlo bruslívat i ve večerních hodinách. Díky spolupráci SDH Droždín a KMČ Droždín je k dispozici světlo na hasičské zbrojnici. Kde hasiči nastavili spínač a občané pokud bude dostatečně silný let mohou využít bruslení do večerních hodin. KMČ se bude dále zabývat možností nainstalování ještě dalšího světla, tak aby byla celá ledová plocha vysvícena a mohlo se bezpečně a pohodlně bruslit v následujících letech.


Tříkrálová sbírka 2016

Leden 2016

Ano, i letos budou chodit Tři králové po naší městské části Droždín. V letošním roce to bude 10. 1. 2016 od 10:00 hodin. Sraz koledníků je naplánovaný u hasičské zbrojnice. Hudební nástroj vítán. Srdečně jsou zváni všichni, kteří se chtějí zapojit do koledování Tříkrálové sbírky České charity. Informace, kde bude výtěžek sbírky použit, najdete na www.trikralovasbirka.cz


Plesová sezóna v Droždíně

Leden 2016

V letošním roce zahájí plesovou sezónu florbalový klub FBC Droždín, který má jubilejní plesový ročník. Ples se uskuteční 15. ledna 2016. Florbalisté Vás srdečně zvou!

Následně 30. ledna 2016 proběhne tradiční hasičský ples SDH Droždín. Srdečně zvou hasiči!

Dalším plesem v řadě bude házenkářský ples, pořádaný SK Droždín, který se uskuteční 13. února 2016. Srdečně zvou házenkáři!

Tradiční maškarní ples, který pořádá Česká svaz žen v Droždíně, proběhne začátkem března 2016. Přesný termín zatím zveřejněn nebyl. Srdečně zvou ženy!

Všechny zmíněné plesy se konají ve společenském sále v Hostinci u Šišků.


Hasičské závody

čtvrtek 30.4.2015


Informace pro seniory starší 70 let věku

pátek 25.3.2015


Droždínské hody 2015

pátek 6.3.2015


VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

úterý 27.02.2015

ZASEDÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 2 DROŽDÍN, SE MIMOŘÁDNĚ, PŘESOUVÁ A KONÁ V PONDĚLÍ 9. BŘEZNA 2015 V 18:00 HODIN V DROŽDÍNĚ NA DETAŠOVANÉM PRACOVIŠTI MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE, GAGARINOVA ULICE, AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLKY, NA KTERÉ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

úterý 23.2.2015


MASOPUST - 15.2.2015

úterý 10.2.2015


MEDVĚDŮV POHÁR - 14.2.2015

sobota 7.2.2015

Více informací

JUNI:-)R KLUB - otevřený klub her pro děti

úterý 08.01.2015

Přijďte se seznámit s ostatními dětmi z Droždína a zahrát si při tom deskové (a jiné) hry!
Klub je otevřený každou středu od 17-18 hod v areálu MŠ v Droždíně v prostorách senior klubu ( vedle knihovny). Pokud máte zajímavou hru, můžete ji přinést s sebou.
Pro děti od 5-ti let. Přezůvky vítány. Vstup je volný a zdarma. O prázdninách zavřeno.
Informace: Kamila Misterová - tel. 773 647 837 | Ivana Pospíšilová - tel. 776 613 032
email: juniorklubdrozdin@seznam.cz


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Droždíně

úterý 24.11.2014


Vážení spoluobčané, vítáme Vás na nových webových stránkách.

úterý 30.09.2014

Tyto webové stránky budou sloužit všem občanům Droždína. V současné době bylo zahájeno spuštění webových stránek, omlouváme se proto za nedostatečnost v některých informacích. Během října a listopadu bude probíhat zkušební provoz, jak z technické, vizuální a obsahové stránky a budou doplňovány všechny informace do jednotlivých sekcí, tak aby od prosince mohly tyto webové stránky fungovat plnohodnotně a reprezentativně pro Droždín.


Aktuality v Droždíně

úterý 30.09.2014

Vážení spoluobčané, tato sekce bude sloužit pro vaši informovanost o tom, co se aktuálně v Droždíně děje, co se připravuje, opravuje atd. V současné době probíhá nábor informací a zpracovávání děkujeme za pochopení.
Pokud i vy budete chtít obeznámit občany s nějakou aktualitou týkající se občanů Droždína kontaktujte prosím kontaktní osobu z KMČ, kterou najdete v kontaktech.